Maandelijks archief: februari 2014

Vacature penningmeester

Het bestuur is erin geslaagd om nieuwe kandidaat-bestuursleden te vinden voor de functie van secretaris, bestuurslid sponsorcommissie en bestuurslid barcommissie. Helaas is het ondanks vele inspanningen nog niet gelukt om kandidaten te vinden voor de functie van penningmeester. Bent u de nieuwe penningmeester van TC Animo? … Lees verder

Algemene Ledenvergadering op 11 maart 2014

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van TC Animo op dinsdag 11 maart 2014 om 20.00 uur in het clubhuis. Op de ALV geeft het bestuur openheid over de gang van zaken binnen de vereniging … Lees verder