Club informatie

Het tennispark van TC Animo ligt op sportpark “Vliegende Vaart” te Terneuzen en bestaat, naast een gezellig clubhuis met een groot, verwarmd terras, uit 10 (LED-)verlichte gravelbanen, waarvan 5 met gravel onder afschot. Verder is er voor de jeugd een minibaan, een oefenmuur, een tafeltennistafel en een trampoline.
Alle info voor (nieuwe) jeugdleden is te vinden in deze folder.

Het adres is: Vliegende Vaart 8, 4537DH Terneuzen (naast zwembad Vliegende Vaart)
Tel. clubhuis: 0115 – 613380.
Postadres: Postbus 295, 4530AG  Terneuzen
Email: tcanimo@zeelandnet.nl
Bankrek.nr. algemeen: NL06RABO 0392 2045 09
Bankrek.nr. contributies en competitiebijdragen: NL14RABO 0145 9425 11

KvK-nr. 40302173
Statuten (gewijzigd op 29 september 2014)
Huishoudelijk reglement (goedgekeurd in ALV van 9 september 2014)
Beleidsplan 2014-2019 “De Toekomst van een 100-jarige”

Het ledenaantal ligt rond de 600. Hiermee behoort TC Animo tot één van de grootste tennisclubs van Zeeland.

Bestuur

Naam Tel.nr. Email Functie
Frank van de Vrede 0115-694805 vredef@zeelandnet.nl voorzitter
Berend Hoek 0115-617332 tcanimo@zeelandnet.nl secretaris
Eric Houg 0115-630408 penningmeester@tcanimo.nl penningmeester en beheerder website
Heleen Houg 06-53529042 hqhovo@gmail.com jeugdcommissie
Jan-Henk Berkel 06-49594564 jhberkel@icloud.com barcommissie
Beny Ysebaert 06-43644068 benyysebaert@hotmail.com accommodatiecommissie
vacature via Eric Houg sponsorcommissie

 

Evenementencommissie

Naam Tel.nr. Email Functie
Ingrid van Bragt 06-17140134 ingvanbragt@live.nl
Gerda Kool
Isabelle van de Vrede 06-83979492 vredi@zeelandnet.nl
Kirstie de Zeeuw 06-46560285 lijnzee@kpnplanet.nl
Esther van Rooijen  06-81298299 esthervanrooijen@gmail.com

Accommodatiecommissie

Naam Tel.nr. Email Functie
Beny Ysebaert 06-43644068 benyysebaert@hotmail.com voorzitter
Ko de Feijter 06-49982242 rietkodefeijter@zeelandnet.nl lid
Rob Everts 06-28157900 robeverts@zeelandnet.nl lid
Ab de Zeeuw 06-10277627
ab.de.zeeuw@versatel.nl
groundsman

 

Barcommissie

Naam Tel.nr. Email Functie
Jan-Henk Berkel 06-49594564 jhberkel@icloud.com voorzitter
Joost de Zeeuw 0115-697317 lijnzee@kpnplanet.nl lid
Francois Kint 06-14482608 fhrkint@zeelandnet.nl lid
Maarten Overmeen via email animobardienst@gmail.com bardienstplanner
vacature lid

 

Jeugdcommissie

Naam Tel.nr E-mail Functie
Heleen Houg 06-53529042 hqhovo@gmail.com voorzitter, communicatie, VHJT (toernooileider)
Patricia de Raaff 0115-619738 janpatri15@zeelandnet.nl schooltennis, competitie Geel, VHJT (toernooileider)
Karin Geus 06-45932101 geussi@live.nl Rood/Oranje/Groen, tenniskids, VHJT
John Haak 0115-621302 jhaak.animo@gmail.com competitie Geel, administratie, VHJT
Liljana van Beijsterveldt 06-43732852 beystervel@zeelandnet.nl competitie Geel

 


 

 

Van links naar rechts: Karin, Liljana, Heleen, Patrica en John.

Ledenadministratie

Naam Tel.nr. Email Functie
Berend Hoek 0115-617332 tcanimo@zeelandnet.nl


Sponsorcommissie

Naam Tel.nr. Email Functie
vacature via Eric Houg penningmeester@tcanimo.nl

 


Technische commissie / verenigingscompetitieleider

Naam Tel.nr. Email Functie
Frank van Harn 0115-622042 afvanharn@zeelandnet.nl VCL

 

Jubileumcommissie TC Animo 1917-2017

Marjolein de Poorter, John van Dun, Meta de Heus-Pot, Trees Geryl,
Kirstie de Zeeuw, Karin Geus, Fien Alberti, Jan-Henk Berkel, Silvia Broekhoven, Bonny Bogaerd, Beny Ysebaert, Nathalie de Schepper, Maarten de Heus,
Gerda Kool, Natascha van Strien, Frank van de Vrede, Leontine Dingenouts, Jeanine Ysebaert.

 

Reacties zijn gesloten.