Aanmelden Najaarscompetitie uiterlijk 30 mei

Het lijkt nog ver weg, maar de aanmeldingen voor de Najaars(Herfst)competitie moeten uiterlijk 30 mei a.s. al binnen zijn. Competitiedata en -soorten Najaarscompetitie 2017.
Ben je geïnteresseerd? Geef je dan als team op met de volgende gegevens:
·         alle teamspelers/speelsters met naam en bondsnummer;
·         naam captain incl. email en telefoonnummer.
Teams moeten uit minimaal 6 spelers bestaan.
Seniorteams: mailen aan Frank van Harn, afvanharn@zeelandnet.nl.
Juniorteams: mailen aan John Haak jhaak.animo@gmail.com.

Evenementenkalender weer overvol!

Evenementenkalender A1 2017

Contributiefacturen zijn per email verstuurd via KNLTB, maar…

Donderdag 23 maart zijn de contributiefacturen per email verstuurd met als afzender KNLTB.Collect. Helaas hebben een aantal leden, ondanks dat er een correct emailadres in onze ledenadministratie staat, nog geen factuur ontvangen. Mogelijk is naar deze leden inmiddels een betaalverzoek per brief verzonden. KNLTB.Collect werkt er hard aan om het betaalverzoek alsnog per email te verzenden.

Openings- en Invitatietoernooi zondag 26 maart

openings-invitatietoernooi 2017

Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2017

Op woensdag 1 maart, de dag dat TC Animo 100 jaar bestaat, houden we onze jaarlijkse ALV. De agenda en vergaderstukken zijn per mail verzonden aan alle leden.

Niets ontvangen? Check dan via de ledenadministratie of we het juiste emailadres van jou hebben.

Gelukkig Nieuwjaar!

Wij wensen alle leden en hun familie een
gelukkig, gezond en sportief 2017!!

Leden stemmen unaniem voor plannen renovatie banen!

Op vrijdag 11 november heeft het bestuur tijdens een extra algemene ledenvergadering haar plannen gepresenteerd voor de renovatie van de banen 1 t/m 4 en 10 en 11 én de gedeeltelijke herinrichting van ons park en de leden hebben unaniem ingestemd met deze plannen. Klik hier voor de presentatie en zie hieronder een kleine impressie.
Animo3

Jubileumcommissie van start

Op vrijdag 4 november is de jubileumcommissie van start gegaan. Deze commissie zal alle festiviteiten rondom de viering van het 100-jarig jubileum organiseren. Jullie zullen over enige tijd ongetwijfeld van hen gaan horen!
De leden zijn: Marjolein de Poorter, John van Dun, Meta de Heus-Pot, Trees Geryl, Kirstie de Zeeuw, Karin Geus, Fien Alberti, Jan-Henk Berkel, Silvia Broekhoven, Bonny Bogaerd, Beny Ysebaert, Nathalie de Schepper, Maarten de Heus, Gerda Kool, Natascha van Strien, Leontine Dingenouts, Frank van de Vrede en Jeanine Ysebaert.

Algemene Ledenvergadering 11 november 2016

Tijdens deze ledenvergadering worden de plannen voor de renovatie van een deel van de banen ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
Aanvang: 20 uur
Lokatie: Clubhuis.

Halloween Supertoss 28 oktober

Halloween Supertoss